Insinööri-lehti politiikka

Uusi malli palkitsee työllistämisestä

Jos työnhakija työllistyy, työllistymispalvelun tuottaja saa palkkion.

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä S-Pankki-konserniin kuuluva Epiqus aloittavat keväällä Työllisyys-SIB-nimisen tulosperusteisen työllistämishankkeen.

Hanke pyrkii parantamaan työllistymistä edistäviä palveluja pitkään työttömänä olleille eri puolilla maata. Samalla testataan taloudellisten kannusteiden merkitystä työllisyyspalveluissa, jotka tuotetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä.

– Haluamme yli vuoden työttöminä olleille paremmin räätälöidyt palvelut, koska he ovat eniten palvelujen tarpeessa, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Timo Lindholm.

Ministeriön tavoitteena on saada 3 000 työnhakijaa hankkeen palveluiden piiriin viiden vuoden aikana. Asiakkaat valitaan ensin orientaatiojaksoon satunnaisotannalla te-toimistoittain.

Työllisyyshankkeen vaikutus lasketaan vertaamalla palveluihin osallistuvien toteutuneita palkkatuloja taustatekijöiltään samankaltaisten työttömien joukolle ennustettuihin palkkatuloihin. Ministeriö maksaa sijoittajille tulospalkkioita, jos palveluihin osallistuvien työttömien työllistymisen myötä kertyvä palkkasumma on suurempi kuin verrokkiryhmän ennuste.

Julkinen talous hyötyy hankkeen tuloksista kahta kautta: säästyneinä työttömyysetuuksina ja palkkatuloista maksettavien verojen kasvuna.

Kuva: Janne Luotola