Insinööri-lehti talous

UPM järjestää yt-neuvottelut

Metsäkonsernin sahaliiketoimintaa tehostetaan, valmistuslinja lakkautetaan ja enintään 60 henkeä irtisanotaan.

UPM Timber aikoo parantaa kannattavuuttaan. Toimenpiteisiin kuuluvat sahojen johtamismallin uudistaminen sekä toimitusketjun suoraviivaistaminen.

Yhtiö suunnittelee Kaukaan sahan pientukkilinjan lakkauttamista tämän vuoden aikana. Kaukaalle jäisi yksi sahalinja.

Myös Korkeakosken sahan käyntiasteen optimointi kuuluu toimiin.

UPM Timber käynnistää suunnitelmien toteuttamiseksi yhteistoimintamenettelyn. Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on UPM Timberin henkilöstö Suomessa, lukuun ottamatta myyntihenkilöstöä sekä Seikun ja Alholman sahojen tuotannon työntekijöitä. Arvioitu kokonaisvähennystarve on enintään 60 tehtävää.

Kuva: Stanislav Sablin /Mostphotos