Matias Mäkynen johti tki-työryhmää.
Insinööri-lehti politiikka

Työryhmä esitteli keinot tki-rahoituksen kasvattamiseksi

Parlamentaarinen työryhmä ehdottaa ylivaalikautista rahoitusmekanismia, jolla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitusosuus saadaan nousemaan.

Tarkoitus on kasvattaa tki-rahoituksen osuus tavoiteltuun neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tavoitteeseen pääsy vaatii hallituskausien ylittävää työtä.

Rahoitus voidaan työryhmän mukaan toteuttaa useilla keinoilla, kuten erillisellä talousarvion ulkopuolisella rahastolla ja erilaisilla verokannustimilla. Julkisen rahoituksen osuus olisi tavoitteesta kuitenkin vain osa, ja suurin osa rahoituksesta tarvitaan yrityksiltä.

Akava kannattaa työryhmän esitystä. Tavoitteen saavuttaminen on tärkeää erityisesti työllisyydelle, tuottavuuden kasvulle ja talouden kasvukyvylle.

Akavan laskelman mukaan pelkästään julkisia investointeja tarvitaan Suomessa joka vuosi 200 miljoonaa euroa ja yksityisiä 400 miljoonaa, jotta neljän prosentin bkt-osuuden tavoite voidaan saavuttaa.

Kuva: Jukka-Pekka Flander