Nollasopimuslaisen työnantaja saattaa soittaa koska tahansa ja pyytää töihin.
Insinööri-lehti politiikka

Työntekijät saavat EU:ssa kolme parannusta

EU:n työviranomainen, työolodirektiivi ja perhevapaauudistus hyväksyttiin.

Euroopan unionin neuvosto on vahvistanut kesäkuussa kolme lakihanketta, jotka parantavat työntekijöiden asemaa.

Neuvosto hyväksyi niin sanotun työolodirektiivin, joka parantaa erityisesti epätyypillisissä työsuhteissa, kuten nollatuntisopimuksella, työskentelevien asemaa. Direktiivi vahvistaa työnantajien velvollisuutta ilmoittaa työntekijöille ennakolta, milloin ja miten paljon vähintään heidän odotetaan työskentelevän.

Perhevapaadirektiivi luo Eurooppaan vähintään kymmenen päivän isyysloman ja molemmille vanhemmille oikeuden neljän kuukauden vanhempainvapaaseen, josta kaksi kuukautta on kiintiöity. Direktiivi ei vaikuta merkittävästi Suomeen, jossa jo nyt on 54 päivän isyysloma.

Työolo- ja perhevapaadirektiivit eivät vielä luo työntekijöille uusia oikeuksia, vaan ne ovat unionin lainsäädäntöohjeita jäsenvaltioille. Jäsenmaat päättävät, kuinka ohjeet toteutetaan kansallisessa lainsäädännössä. Jäsenmailla on aikaa direktiivien toteuttamiseen kolme vuotta.

Neuvosto päätti myös uuden työviranomaisen (ELA, European Labour Authority) perustamisesta. Jäsenmaiden äänestyksessä virasto päätettiin sijoittaa Slovakian pääkaupunkiin Bratislavaan. Viraston on tarkoitus aloittaa toimintansa tänä vuonna, mutta sen pitäisi olla täydessä toimintavalmiudessa vuonna 2023.

Lakihankkeista tiedotti Finunions.

Kuva: Mickes Fotosida /Mostphotos