Insinööri-lehti

Työmatkat lohkaisevat päivästä kolme varttia

Edestakaiset työmatkat vievät pääkaupunkiseudulla keskimäärin 54 minuuttia, kun muualla maassa työmatkoihin menee 43 minuuttia. Maaseudulla työmatkat vievät keskimäärin 56 minuuttia. Työmatkat lohkaisevat päivästä yhteensä keskimäärin 46 minuuttia.

Neljä kymmenestä käyttää työmatkoihin alle 30 minuuttia päivässä. Yhdellä kymmenestä edestakaisten työmatkojen kesto jää alle kymmeneen minuuttiin, ja neljällä prosentilla työmatkat vievät yli kaksi tuntia. Tiedot perustuvat suomalaisten omiin arvioihin työmatkan kestosta.

Reilut puolet työssä käyvistä kulkee työmatkansa yleensä henkilöautolla. Kävellen tai jalan kulkee töihin hieman useampi kuin joka neljäs, ja julkisia kulkuneuvoja käyttää hieman alle joka viides. Autolla kulkevista kuusi prosenttia suosii kimppakyytejä.

Pääkaupunkiseudulla julkisten liikennevälineiden käyttö on odotetusti muuta maata yleisempää. Pääkaupunkiseudulla julkisia käyttää 42 prosenttia ja autoa 34 prosenttia. Julkiset liikennevälineet ovat pääkaupunkiseudulla yleisin kulkuneuvo työmatkoilla.

Alle viiden minuutin yhdensuuntaiset työmatkat kuljetaan useimmiten jalan, mutta jo 5–14 minuutin matkoilla henkilöauto on ylivoimaisesti suosituin liikkumistapa. 35–54-vuotiaat ovat ahkerimpia auton käyttäjiä. Heistä kuusi kymmenestä kulkee työmatkansa pääasiassa henkilöautolla.

Tiedot perustuvat vakuutusyhtiö Ifin YouGov Finlandilla teettämään kyselytutkimukseen. Kyselyyn vastasi 1 094 työssä käyvää suomalaista viime syksynä.