Insinööri-lehti työmarkkinat

Työllisyys parantui syksyllä Koko-kassassa

Jäsenten työttömyysaste on alentunut monta prosenttiyksikköä heinäkuusta marraskuuhun.

Koronaviruspandemia johti päättyvänä vuonna lomautusten ja työttömyyden suureen kasvuun. Koko-kassan jäsenistä jopa 18 prosenttia on ollut ansiopäivärahan saajana jossain vaiheessa vuoden aikana.

Tähän mennessä kassaan on saapunut yli 34 400 ensihakemusta, ja erilaisia etuushakemuksia on kaikkiaan saapunut vuoden aikana hiukan alle 138 000. Ensihakemusten määrä on melkein viisinkertaistunut vuodesta 2019.

Marraskuussa kassasta haki päivärahaa ensimmäistä kertaa tai pitkän tauon jälkeen 1 072 jäsentä. Määrä on viime vuoden marraskuuhun verrattuna puolitoistakertainen.

Jäsenten työllisyystilanne on parantunut syksyn aikana. Marraskuussa kassan jäsenten laskennallinen työttömyysaste oli 5,4 prosenttia, kun korkeimmillaan se oli heinäkuussa 8,8 prosenttia. Kassa maksoi marraskuussa ansiopäivärahaa 11 666 jäsenelle. Etuuksia maksettiin marraskuussa yhteensä 18,3 miljoonaa euroa.

Kuva: Janne Luotola