Insinööri-lehti työmarkkinat

Työllisyys kasvoi elokuussa

Työllisyysaste parani elokuussa, ja avointen työpaikkojen määrä kasvoi.

Työllisyysasteen trendiluku oli Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 72,5 prosenttia, kun se kuukautta aiemmin oli 72,4 prosenttia. Työttömyysasteen trendiluku pysyi elokuussa samana edelliseen kuukauteen verrattuna eli 6,7 prosentissa.

Työllisiä oli elokuussa 2 598 000, mikä oli 32 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyysaste oli 73,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 72,6 prosenttia.

Työttömiä oli 170 000, mikä oli 17 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste oli 6,1 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli 14,0 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 360 000 eli 11 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 112 000, mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työpaikkojen määrä kasvoi

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun lopussa 233 000 työtöntä työnhakijaa. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 11 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa.

Työttömyys laski elokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta Pirkanmaata lukuun ottamatta kaikkien ely-keskusten alueilla. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 7 000, mikä oli tuhat enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli elokuun lopussa 112 000 henkilöä, mikä oli 6 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Palveluiden piirissä oli 4,1 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina te-toimistoissa oli 30 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa.

Te-toimistoihin ilmoitettiin elokuussa 67 000 uutta avointa työpaikkaa eli 8 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Kuva: Andrey Popov /Mostphotos