Insinööri-lehti

TP: Uusi raportti uhkaa työterveyttä ja -turvallisuutta

Tuoreen selvityksen esittämät toimet rapauttavat Työterveyslaitoksen toiminnan edellytyksiä, vaikka työtapaturmien määrä on vain kasvanut, moittii Teollisuuden palkansaajat TP.

TP löytää paljon huomauttamista selvitysmies Osmo Soininvaaran eilen sosiaali- ja terveysministeriölle antamasta selvitysraportista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n uudistamisesta. Selvitys ehdottaa Työterveyslaitoksen siirtämistä työmarkkinajärjestöjen hallintaan ja rahoitettavaksi. TP:n mukaan siirto veisi samalla Työturvallisuuskeskuksen olemassaololta perusteet.

Työkyvyttömyyden aiheuttajat ovat selvityksen mukaan yhä harvemmin työperäisiä. Tämä ei TP:n mukaan pidä paikkaansa. Työelämän muuttuminen vaatii jatkuvaa työelämän ja työterveyden tutkimusta, jolla voidaan ennakoida riskejä.

Suomessa tilastoitiin vuonna 2015 yli 100 000 työpaikkatapaturmaa, joka merkitsee noin kahden prosentin kasvua edellisvuoteen. Myös kuolemaan johtaneiden tapaturmien määrä kasvoi. Ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä oli Työterveyslaitoksen tilaston mukaan vuonna 2013 noin 5 000.

Vuonna 2015 työeläkejärjestelmästä sai työkyvyttömyyseläkettä 161 100 ihmistä. Näistä moniin on varmasti syytekijänä kokonaan tai osittain työelämän altisteet.