Insinööri-lehti

TP: Teolliset työpaikat edellyttävät panostusta osaamiseen

Teollisuuden palkansaajat TP edellyttää hallitukselta puoliväliriihessä päätöksiä teollisuuden kansalliseksi strategiaohjelmaksi. TP:n keskeinen viesti hallitukselle on, että vain huippuosaaminen, innovaatiot ja näiden jalostaminen kaupallisiksi tuotteiksi takaavat Suomelle menestyksen edellytykset globaalissa kilpailussa.

– Jos haluamme varmistaa uusien työpaikkojen syntymisen juuri Suomeen, meidän on hankittava johtava asema digitalisaation ja robotisaation avainteknologioissa. Aikaa ei ole hukattavaksi, ensimmäiset suuntaviivat ja askeleet on otettava hallituksen puoliväliriihessä, TP:n puheenjohtaja Samu Salo sanoo.

Teollisuuden palkansaajat on laatinut oman muistilistansa puoliväliriiheen valmistautuvalle hallitukselle keinoista, joilla vahvistetaan suomalaisen teollisuuden toimintaedellytyksiä. Järjestön mukaan tulevaisuudessa menestyvät ne maat, jotka ymmärtävät huolehtia kansalaisten elinikäisestä oppimisesta. TP:n mielestä läpi työuran jatkuvasta osaamisen kehittämisestä on tehtävä Suomen uusi kilpailuvaltti.

– Pitkä talvi tuntuu vihdoin kääntyvän kasvun kevääksi. Hallituksen puolivälitarkastelu on talouskasvun kannalta kriittinen paikka. Yleisesti ottaen velkaantumista välttävää talouspolitiikkaa on jatkettava, mutta ajantasaiseen osaamiseen ja innovaatioihin on ehdottomasti panostettava juuri nyt, Salo toteaa.

TP:n mukaan Suomi tarvitsee osaamispanostusten lisäksi oman älyteollisuuden kasvua tukevan kansallisen teollisuusstrategian. Monet globaalit teollisuusmaat, kuten Saksa, Ruotsi, Tanska, Etelä-Korea ja USA, ovat lanseeranneet omia kansallisia kehitysohjelmia.

Salon mukaan kyseisissä maissa on ymmärretty strategisen ohjauksen merkitys. Menestystä ei ole Suomelle jatkossa luvassa, jos sen eteen ei tehdä määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti töitä.

– Suomi ei pärjää kansakuntana kansainvälisessä kilpailussa, jos meillä ei ole kansallista ajattelua. Tämä on myös varmin keino huolehtia yhteiskunnan hyvinvoinnista laajemmin. Teollisuuden ja palveluiden viennistä saatavilla verotuloilla olemme rahoittaneet hyvinvointiyhteiskunnan palvelut aikaisemmin ja niin tapahtuu jatkossakin, Salo painottaa.