Insinööri-lehti talous

Teollisuuden tilaukset laskivat syyskuussa

Sekä teollisuuden tilaukset että tuotanto laskivat vuotta aiemmasta.

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 10,9 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-syyskuun aikana tilaukset vähenivät 14,2 prosenttia vuodentakaisesta. Tilaukset ovat laskeneet yhtäjaksoisesti yhdeksän kuukautta.

Yritykset saivat syyskuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kemianteollisuudessa, jossa tilaukset kasvoivat 14,4 prosenttia vuodentakaisesta. Muilla teollisuuden alatoimialoilla tilaukset laskivat. Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksessa tilaukset laskivat vuodentakaisesta 12,0 prosenttia ja metalliteollisuudessa 15,3 prosenttia.

Kausitasoitettu teollisuustuotanto laski syyskuussa 2,1 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli 6,0 prosenttia vuotta aiempaa pienempi. Tammi-syyskuussa työpäiväkorjattu tuotanto laski 3,5 prosenttia vuodentakaisesta.

Päätoimialoittain tarkasteltuna kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi syyskuussa eniten kaivostoiminnassa ja louhinnassa, jossa kasvua oli 20,9 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Muilla päätoimialoilla tuotanto joko laski tai kasvu oli hyvin vähäistä. Tuotanto väheni eniten sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollossa sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa.

Vuodentakaiseen verrattuna ainoastaan kemianteollisuudessa tuotanto kasvoi syyskuussa hieman, 0,7 prosenttia. Lasku oli edelleen voimakkainta kaivostoiminnassa ja louhinnassa, jossa tuotanto väheni 17,1 prosenttia edellisvuodesta.

Kuva: Porto Sabbia /Mostphotos