Säiliövaunuja Kilpilahdella
Insinööri-lehti

Teollisuuden tilaukset kasvoivat 16 prosenttia

Elokuussa teollisuuden tuotanto ja uudet tilaukset olivat kasvussa.

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 15,9 prosenttia vuotta aiempaa suurempi. Tammi-elokuun aikana tilaukset kasvoivat 8,5 prosenttia vuodentakaisesta.

Yritykset saivat elokuussa uusia tilauksia enemmän kaikilla päätoimialoilla. Uudet tilaukset kasvoivat eniten kemianteollisuudessa, jossa tilausten arvo oli 37,9 prosenttia vuodentakaista suurempi. Paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksessa tilausten arvo oli 22,6 prosenttia ja metalliteollisuudessa 9,8 prosenttia suurempi.

Kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi elokuussa 0,5 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan 2,3 prosenttia vuotta aiempaa suurempi. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli 2,3 prosenttia vuotta aiempaa suurempi.

Kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi elokuussa eniten sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollossa, jossa kasvua oli 7,6 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Vuodentakaiseen verrattuna tuotanto väheni eniten sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 14,3 prosenttia.

Kuva: Nemo bis, CC 4.0