Insinööri-lehti

Syyskuun työttömyysaste oli 8,2 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli tämän vuoden syyskuussa 218 000, mikä oli 19 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,2 prosenttia, kun se edellisvuoden syyskuussa oli 7,6 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 8,6 ja naisten 7,7 prosenttia.

Työllisiä oli tämän vuoden syyskuussa 2 447 000, mikä oli 29 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä kasvoi sekä yksityisellä sektorilla että julkisella sektorilla viime vuoden syyskuuhun verrattuna.

TEM:n työllisyyskatsauksen mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun lopussa yhteensä 314 5000 työtöntä työnhakijaa. Se on 29 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 4 900:lla.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 5 200 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa eli yhteensä 41 700. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-syyskuussa keskimäärin 68,3 prosenttia, mikä on 5,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Koko maassa oli lomautettuna syyskuun lopussa arviolta 28 000 henkilöä, mikä on lähes 2 000 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 20 400 henkilöä, joka on 2 900 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Uusien työpaikkojen määrä kasvoi

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin syyskuun aikana 38 100 eli 3 400 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli syyskuussa avoinna 65 100 työpaikkaa, mikä on 6 600 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli syyskuun lopussa 127 700 henkilöä, mikä on 14 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.