Insinööri-lehti tekniikka

Suuret ratahankkeet maksavat paljon

Turun, Tampereen ja Kouvolan uudet rautatielinjaukset aiheuttavat suuret päästöt mutta siirtäisivät liikennettä raiteille.

Valtiovarainministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö selvittivät suurten raideliikennehankkeiden rahoitusmahdollisuuksia ja ilmastovaikutuksia. Investointikustannukset ovat Turun tunnin junalla 3,4 miljardia euroa ja Helsingistä Kouvolaan vievällä itäradalla 1,8 miljardia euroa.

Tampereelle Helsingistä vievän Suomi-radan kustannukset olisivat neljä tai 5,5 miljardia euroa riippuen siitä, kehitetäänkö vanhaa rataa vai rakennetaanko uusi suurnopeusrata. Kumpaankin vaihtoehtoon sisältyy niin sanottu lentorata, joka kulkisi Helsinki-Vantaan-lentoaseman kautta.

Rakennusajan päästöt aiheuttavat isot ilmastovaikutukset. Niiden laskennallinen takaisinmaksuaika liikennöinnistä saatavilla päästövähenemillä on 140–330 vuotta.

Kustannusarvioihin ja rakennustapoihin liittyy isoja epävarmuuksia, ja ne ovat suuntaa antavia. Selvitysryhmä ei antanut suosituksia ratojen toteuttamisesta vaan tarjosi päätöksentekijöille tietoa päätösten tueksi.

Kuva: Elisa Putti /Mostphotos