Insinööri-lehti

Suorat yritystuet kasvoivat

Yrityksille maksetut suorat tuet kasvoivat Tilastokeskuksen mukaan viisi prosenttia viime vuonna. Yritysten saamat lainat taas laskivat kahdeksan prosenttia ja takaukset kaksi prosenttia.

Kokonaisuudessaan yritystuet laskivat prosentin verrattuna edelliseen vuoteen. Tukea saaneiden yritysten lukumäärä kasvoi 2 664 yrityksellä 28 412 yritykseen.

Lukumääräisesti suurin osa yritystukea saaneista yrityksistä oli palvelualojen yrityksiä, mutta euromääräisesti eniten sekä suoraa tukea että lainaa yritystä kohden saivat metsäteollisuuden yritykset. Kokoluokittain eniten tukea saaneita yrityksiä oli mikroyritysten ja pienten yritysten kokoluokissa, mutta suuret yritykset saivat eniten sekä suoraa tukea että lainaa yritystä kohden.

Tilastossa ovat mukana maksetut suorat tuet työ- ja elinkeinoministeriöltä, maa- ja metsätalousministeriöltä ja Tekesiltä, maksetut lainat Tekesiltä sekä myönnetyt lainat ja takaukset Finnveralta. Tilasto ei sisällä esimerkiksi verotukia tai maataloustukia vaan ainoastaan yritystoimintaan kohdistuvia tukia.