Terästehtaat häämöttävät Raahen keskustan taustalla.
Insinööri-lehti talous

Suomen kilpailukyky parani

Paraneva kansainvälinen kilpailukyky valaa uskoa palkankorotuksiin työmarkkinakierroksella.

Suomi on noussut yhden sijan sijalle 15 IMD:n tuoreessa 63 maan kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa. Suomi ohitti tuloksissa Saksan ja otti hieman kiinni muita Pohjoismaita.

– Kilpailukykyvertailussa oleellista on muutoksen suunta, ei niinkään sijoitus. Kun suunta on ylöspäin, niin se tarkoittaa suhteellisen kilpailukyvyn parantumista, iloitsee Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa.

Talouskehityksen ja työmarkkinoiden vahvistuminen sekä muun muassa kansainväliset investoinnit ovat tulosten mukaan nostaneet Suomen sijoitusta. Kokonaisuudessaan EU:n ja euroalueen asema tuloksissa heikkeni.

– Parantuva kilpailukyky luo uskoa siihen, että meillä on tulevalla työmarkkinakierroksella mahdollisuuksia kunnollisiin ostovoimaa parantaviin palkankorotuksiin, Oksa ennustaa.

IMD:n kilpailukykyindeksi analysoi sitä, ”miten maat ja yritykset kokonaisuutena hyödyntävät kykyjään vaurauden tai voittojen saavuttamiseksi”. Indeksi lasketaan useiden muuttujien perusteella, ja ne kerätään kyselynä.

Kokonaisindeksi jakautuu neljään kokonaisuuteen: taloudellinen kehitys, julkisen hallinnon tehokkuus, yritysten suorituskyky sekä infrastruktuuri. Neljästä kokonaisuudesta Suomi sijoittuu parhaiten infrastruktuurissa, nyt sijalle 5, missä on parannusta yksi sija. Erityisesti koulutus, teknologinen infrastruktuuri sekä terveys ja ympäristö ovat indikaattorin mukaan Suomessa vahvoja.

– Mahdollisuuksista kilpailukyvyn tulevaan parantamiseen nousevat esiin etenkin investoinnit korkeaan teknologiaan ja viestintäinfraan. Tätä kautta päästään sekä parantamaan kilpailukykyä että rakentamaan kestävää kasvua, Oksa kommentoi.

Suomen sijoituksesta kertoi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla.

Kuva: jarmov/Mostphotos