Uusi lajike tuotteistetaan 3-5 vuodessa.
Insinööri-lehti vapaalla

Startupyhtiö kehittää uudenlaista kahvia

Robustica-kahvilajike yhdistää arabican runsaan maun ja robustan kestävyyden.

Pauligin pääomasijoitusyhtiö Pinc on sijoittanut ranskalaiseen Amatera-kasvuyritykseen, joka kehittää uutta kahvilajiketta. Kahvilajike on ristitty Robusticaksi, koska se yhdistää arabica- ja robusta-lajikkeen parhaita puolia. Lisäksi kasvuyhtiö kehittää luontaisesti kofeiinitonta arabica-papua.

Uudet lajikkeet saadaan kehitettyä arviolta 3–5 vuodessa, jonka jälkeen voidaan lanseerata uusia tuotteita markkinoille.

Lajikkeiden kehittämiseen kannustavat kahvin kysynnän ennustettu kasvu ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat haitat viljelykasveille. Lämpötilojen nousu pienentää kahvinviljelyyn soveltuvaa aluetta jopa puoleen nykyisestä vuoteen 2050 mennessä. Eniten vahinkoa koituu arabica-lajikkeille.

Amatera kehittää monivuotisten viljelykasvien kestävää viljelyä. Amateran menetelmä nopeuttaa viisinkertaisesti kahvipapujen jalostusta verrattuna perinteisiin menetelmiin. Perinteisillä menetelmillä uuden lajikkeen jalostaminen kestäisi 20 vuotta.

Menetelmä ei sisällä geenimuuntelua vaan perustuu kasvien valintaan ja risteyttämiseen solutasolla koeputkiviljelyllä.

Kuva: Paulig

26.10. juttua täydennetty kofeiinittomalla arabica-pavulla, ja tuotekehityksen aikataulua tarkennettu.