Insinööri-lehti talous

Reaaliansiot laskivat 4,6 prosenttia huhti-kesäkuussa

Palkat ovat kasvaneet nimellisesti, mutta niillä saa kaupasta aiempaa vähemmän.

Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansioiden kasvua kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2022 huhti-kesäkuussa 2,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Reaaliansiot laskivat 4,6 prosenttia edellisen vuoden toiseen neljännekseen verrattuna, koska kuluttajahintojen nousu oli nopeampaa kuin ansiotason nousu.

Kokoaikaisten palkansaajien nimellisansiot kohosivat huhti-kesäkuussa yksityisellä sektorilla 2,2 prosenttia, valtiolla 2,0 prosenttia ja kuntasektorilla 1,0 prosentin edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kuntasektorin yksityistä sektoria ja valtiota matalampi ansiotason nousu vuoden toisella neljänneksellä johtui siitä, että kuntasektorilla sopimuskorotukset ajoittuivat vuonna 2022 myöhempään ajankohtaan kuin vuonna 2021.

Kuluttajahintojen kiihtynyt nousuvauhti on heikentänyt palkansaajien reaaliansioiden kehitystä selvästi tämän vuoden aikana. Keskimääräinen reaalisen ansiotason huippu saavutettiin vuoden 2021 toisella neljänneksellä, jolloin reaaliansiot olivat keskimäärin 6,4 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2010.

Tämän vuoden toisella neljänneksellä reaaliansiot olivat enää 1,6 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2010.

Heikointa kehitys oli kuntasektorilla, jossa vuoden 2022 toisella neljänneksellä pudottiin suunnilleen vuoden 2010 tasolle.

Kuva: Ivan Spasic /Mostphotos