Insinööri-lehti talous

PT pitää elvytystä edullisena

Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa hidasta talouskasvua ensi vuodeksi. Elvytys helpottaa taloustilannetta.

Palkansaajien tutkimuslaitos PT ennustaa Suomen bruttokansantuotteen supistuvan kuluvana vuonna 5,0 prosenttia. Luku on sama kuin viime kevään ennusteessa, mutta vuoden 2021 ennustetta on alennettu 0,6 prosenttiyksiköllä 3,9 prosenttiin. Vuonna 2022 bkt:n kasvu on 1,7 prosenttia.

Talouden supistuminen jäi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä ennustettua pienemmäksi, mutta kriisistä toipuminen on toivottua hitaampaa. Koronaviruspandemia ja sen aiheuttamat taloudellisen toiminnan rajoitteet eivät ole päättyneet, eikä nopeaa toipumista ole vielä näköpiirissä. Ennusteessa oletetaan, että koronavirusta vastaan kehitetty rokote otetaan käyttöön ensi vuonna.

Koronakriisin vaikutukset työllisyyteen ovat jääneet pienemmiksi kuin viime keväänä pelättiin. Työttömyysaste jää tänä vuonna 8,3 prosenttiin ja työllisyysaste laskee 71,5 prosenttiin. Työllisyysasteen kohentuminen ja työttömyysasteen aleneminen on ennusteen mukaan kahtena seuraavana vuonna maltillista.

Toipumisjakson aikana toteutettu elvytys on PT:n mukaan julkisen talouden kannalta edullisempaa kuin se, että heikosta suhdannetilanteesta johtuvan tilapäisen työttömyyden annetaan muuttua pitkäaikaistyöttömyydeksi.

Koronakriisin vaikutuksia Suomen kustannuskilpailukykyyn ei ole vielä mahdollista arvioida. Kustannuskilpailukyvyn tavanomaiset mittarit, nimelliset ja reaaliset yksikkötyökustannukset, kehittyvät kriisin aikana poikkeuksellisesti, koska ne riippuvat työn tuottavuudesta ja koska työn keskimääräinen tuottavuus muuttuu dramaattisesti talouden toimialarakenteen tilapäisesti muuttuessa.

Kuva: Heikki Wichmann /Mostphotos