Insinööri-lehti koulutus

Pohjoismaiden insinöörijärjestö huolissaan osaamisesta

Pohjoismainen insinöörijärjestö ANE pitää tarpeellisena lisätä yhteiskunnan osaamista kestävän kehityksen teknologioissa.

Vihreä siirtymä on tapahtumassa nopeammin ja suuremmassa mittakaavassa kuin on osattu ennakoida. Tämä uhkaa tehdä tarvittavasta insinööriosaamisesta pullonkaulan.

ANE julkaisi tänään selvityksen osaamisesta, jota insinöörit tarvitsevat tulevaisuudessa. Pelkästään norjalainen työnantajajärjestö NHO arvioi, että maahan tarvitaan yli 10 000 insinööriä nykyistä enemmän digitalisoimaan ja puhdistamaan energiasektoria.

Insinöörejä tarvitaan muun muassa power-to-x-teknologian, tuulivoiman, akkujen, vetyenergian, bioenergian, geotermisen energian sekä hiilen talteenoton kehittämiseen.

Tarvetta tulee järjestön mielestä paikata etenkin tutkintokoulutuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämisellä. Pohjoismaita tulee kehittää lainsäädännöllisesti ja organisatorisesti entistä yhtenäisemmäksi markkina-alueeksi.

Kuva: Markus Gann /Mostphotos