Teemu Hankamäki haluaa tasa-arvoiset perhevapaat.
Insinööri-lehti työmarkkinat

Palkankorotukset ja perhevapaat pöydällä syksyn neuvotteluissa

Ylemmät Toimihenkilöt YTN aloittaa neuvottelut vuoden 2023 palkankorotuksista useilla eri sopimusaloilla.

Neuvottelukierros käynnistyi eilen teknologiateollisuudessa, jossa kolmen eri sopimuksen piirissä työskentelee yhteensä noin 125 000 ylempää toimihenkilöä. YTN on henkilöiden lukumäärällä mitattuna suurin neuvottelukumppani Tekonologiateollisuuden Työnantajat ry:lle. Palkankorotusten lisäksi YTN tavoittelee perhevapaauudistuksen kirjaamista kaikkiin työehtosopimuksiinsa.

– Neuvotteluihin lähdetään todella poikkeuksellisessa ja epävarmassa taloustilanteessa. Tälle vuodelle sovitut maltilliset palkankorotukset ovat nopeasti kiihtyneen inflaation ja kiristyneen verotuksen vuoksi käytännössä sulaneet, sanoo puheenjohtaja Teemu Hankamäki.

– Keskitymme turvaamaan jäsentemme ostovoiman riittävillä prosentuaalisilla palkankorotuksilla. Ne jaettaisiin viime kädessä yleiskorotuksena kaikille, ellei paikallisesti muusta ratkaisusta päästä sopimukseen.

Uran alkupuolella ansiot kehittyvät työpaikan vaihtojen ja urakehityksen myötä, mutta hidastuu työuran puolessa välissä. Ilman yleiskorotuksia palkkakehitys jämähtäisi useilla asiantuntija- ja esihenkilötyötä tekevillä paikoilleen, sillä henkilökohtaisia meriittikorotuksia maksetaan yhä pienemälle joukolle.

– Vaikka ensi vuoden taloudelliset näkymät ovat nekin poikkeuksellisen epävarmat, on yritysten tilauskanta ja etenkin taloudellinen tilanne kokonaisuudessaan erittäin vahva. Palkanmaksuvaraa on tuloksen tekijöille, sillä arvelen yritysten valmistautuvan jakamaan ensi keväänä edelleen muhkeita osinkoja viime vuosien tapaan, huomauttaa Hankamäki.

Palkankorotusten lisäksi tavoitteena on edistää työelämän tasa-arvoa kirjaamalla perhevapaiden palkallisuus työehtosopimuksiin nykylakia vastaavasti. Uusi laki astui voimaan elokuun alussa, mutta voimassaolevat sopimukset nojaavat edelleen vanhaan järjestelmään.

– Kuluvan vuoden aikana käydyissä neuvotteluissa perhevapaakysymys ei edennyt, mutta enää tämän kanssa ei voi vetkutella, vaan se on ratkaistava syksyn neuvotteluissa, Hankamäki vaatii. – Uusi järjestelmä mahdollistaa tasa-arvoisemmat perhevapaat vanhempien kesken, mutta jos niitä ei palkallisuuden osalta kirjata sopimuksiin, ei uudistus käytännössä toteudu. Tavoitteena on, että perhevapaiden pitäminen jakautuisi aiempaa tasaisemmin molempien vanhempien kesken.

Kuva: YTN