Insinööri-lehti

Lokakuun työttömyysaste 7,4 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 lokakuussa 194 000, mikä oli 11 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,4 prosenttia, kun se edellisvuoden lokakuussa oli 6,9 prosenttia. Työllisiä oli 41 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Työllisiä oli vuoden 2013 lokakuussa 2 426 000, mikä oli 41 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 15 000 ja naisia 26 000 vähemmän kuin vuoden 2012 lokakuussa. Työllisten määrä kasvoi julkisella sektorilla ja väheni yksityisellä sektorilla vuoden 2012 lokakuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli lokakuussa 68,1 prosenttia, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden lokakuusta 0,3 prosenttiyksikköä 69,2 prosenttiin ja naisten 0,8 prosenttiyksikköä 66,9 prosenttiin.

15–24-vuotiaita nuoria oli lokakuussa yhteensä 656 000. Heistä työllisiä oli 241 000 ja työttömiä 48 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 289 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli lokakuussa 16,6 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 470 000 vuoden 2013 lokakuussa eli 41 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 117 000.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun 2013 lopussa kaikkiaan 290 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 39 000 suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden lokakuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Uudellamaalla (25 %), Kainuussa (25 %) ja Pirkanmaalla (20 %). Lokakuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 20 000, mikä oli 6 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli lokakuun lopussa yhteensä 118 000 henkilöä, mikä oli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Palveluiden piirissä oli 4,5 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 36 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 6 000 suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin lokakuussa 34 000 uutta avointa työpaikkaa eli 1 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.