Insinööri-lehti

Marraskuun työttömyysaste 7,9 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 marraskuussa 210 000, mikä oli 17 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,9 prosenttia, kun se edellisvuoden marraskuussa oli 7,3 prosenttia.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli marraskuussa 67,8 prosenttia, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden marraskuusta 0,5 prosenttiyksikköä 68,0 prosenttiin ja naisten 0,7 prosenttiyksikköä 67,5 prosenttiin.

15–24-vuotiaita nuoria oli marraskuussa yhteensä 656 000. Heistä työllisiä oli 261 000 ja työttömiä 47 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 308 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli marraskuussa 15,4 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli marraskuun 2013 lopussa kaikkiaan 296 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 39 000 suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden marraskuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Kainuussa (28 %), Uudellamaalla (24 %) ja Pirkanmaalla (21 %). Marraskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 24 000, mikä oli 7 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli marraskuun lopussa yhteensä 125 000 henkilöä, mikä oli 13 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,7 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 36 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin marraskuussa 30 000 uutta avointa työpaikkaa eli 1 000 vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.