Insinööri-lehti työmarkkinat

Kunta-alan sopimus hyväksyttiin

Kiky-tunnit poistuvat ja palkankorotukset noudattavat yleistä linjaa kunta-alan työehtosopimuksessa.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon hallitus hyväksyi eilen kunta-alan uuden pääsopimuksen ja yleisen virka- ja työehtosopimuksen ajalle 1.4.2020–28.2.2022. Samalla hyväksyttiin myös opettajien, lääkärien ja kuntien teknisen henkilöstön sopimukset.

Vajaan kahden vuoden mittaisen sopimuksen palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaisia, kuten vappuna kaatuneessa valtakunnansovittelijan ratkaisuesityksessä.

Tänä vuonna palkat nousevat elokuussa 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia. Ensi vuoden huhtikuussa maksuun tulee paikallisesti kohdennettava erä 0,8 prosenttia ja prosentin yleiskorotus.

Kiky-tunnit poistuvat 31. elokuuta eli kuukautta aiemmin kuin sovittelijan esityksessä. Samalla lomarahan vaihtamisesta vapaaksi tulee joustavampaa. Myös työaikojen tarkastelujaksoihin ja jaksotyömääräyksiin tulee vähäisiä, lähinnä sovintoesitykseen pohjautuvia muutoksia.

Merkittävä parannus sovintoesitykseen on Jukon ja Jaun tavoitteleman palkkaohjelman eteneminen yhteiseksi ja pysyväksi tilastohankkeeksi, joka selvittää syitä yksityisen ja kuntasektorin väliseen palkkaeroon ja keinoja sen korjaamiseen.

Sopimuksessa on sovittu myös kunnallisen pääsopimuksen jatkamisesta, sopimusalamuutoksista ja maakuntauudistukseen liittyvästä sopimusjärjestelmän valmistelusta.

Myös muiden sopijaosapuolten hallinnot ovat eilen hyväksyneet uudet kunnan työ- ja virkaehtosopimukset.

Sote-sopimus odottaa ensi vuonna

Kunnan kaikki pääsopijajärjestöt neuvottelevat sote-sopimuksen sisällöstä elokuun 2021 loppuun mennessä. Jos neuvotteluissa ei sovita muuta, uudet työehdot tulevat voimaan maakuntauudistuksen myötä 1. tammikuuta 2023.

Kuntien teknisen henkilöstön sopimusmuutokset (TS) neuvotellaan maakuntauudistuksen voimaantuloon mennessä.

Kuntien yleisestä työ- ja virkaehtosopimuksesta (KVTES) neuvottelevat pääsopijajärjestöt eli julkisalan neuvottelujärjestö Juko, Julkisen alan unioni Jau (JHL ja Jyty), Sote (Super ja Tehy) ja KT Kuntatyönantajat.

Avainta-alojen sopimus noudattaa samaa linjaa

Myös Avainta-aloilla eli yksityisissä kuntataustaisissa yrityksissä kiky-tunnit poistuvat ja palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaisia.

Palkankorotus on 26 eurota tai vähintään 1,22 prosenttia yleiskorotuksena 1.8.2020. Seuraava yleiskorotus jaetaan 1.4.2021, ja se jakautuu 1,0 prosentin yleiskorotukseen ja 0,8 prosentin paikalliseen erään. Kiky-tunnit poistuvat 1.8.2020.

Neuvottelutuloksessa sovittiin sopimuskauden alkaneen 1.4.2020 ja kestävän 28.2.2022 asti.

Kuva: Lev Karavanov /Mostphotos