Valtakunnansovittelijalla on ollut ruuhkaa tänä keväänä.
Insinööri-lehti työmarkkinat

Kunta-ala sai palkkaohjelman

Kuntien ja hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimukset vuosille 2022–2025 sisältävät Jukon edellyttämän palkkaohjelman.

Palkkausjärjestelmien kehittämiseen varatut rahat eli järjestelyerät kohdennetaan vuosittain Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon, Julkisen alan unioni Jaun ja Kunta ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n välisissä neuvotteluissa.

Ensimmäinen kahden prosentin yleiskorotus palkkoihin toteutuu kesäkuussa.

Kunta-alan palkkauksen epäkohtia päästään korjaamaan myöhemmin niin, että muut alat eivät sanele sopimuskorotusten ylärajaa.

Saavutetun sopimusratkaisun myötä Jukon kunta-alalle julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy tänään puoliltaöin.

Sopimus syntyi työministerin asettaman sovittelulautakunnan esityksestä pitkään jatkuneiden neuvotteluiden ja painostustoimien jälkeen. Kaikki sopimusosapuolet ovat hyväksyneet sovitteluesityksen.

Sopimuksen ulkopuolelle jäävät Tehy ja Super, jotka edustavat hoitajia. Siksi hyväksytystä sopimuksesta on puhuttu erillisratkaisuna.

Kuva: Janne Luotola