Insinööri-lehti

Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnistä ei tule rangaista

Akavan asiantuntijan Miika Sahamiehen mukaan opiskeluaikainen työssäkäynti edistää vastavalmistuneiden pääsyä hyvälle työuralle.

Akava Koulutustilastojen mukaan noin 55 % prosenttia korkeakouluopiskelijoista työskentelee opintojen ohessa ja on jo tuolloin asiantuntijauralla. Kaikki koulutusasteet mukaan lukien Suomessa oli 291 000 työssäkäyvää opiskelijaa vuonna 2014, heistä 141 000 korkeakouluopiskelijoita. Jotta nuoret saadaan siirtymään työuralle nopeammin kuin nykyisin, työssäkäynti tulee huomioida nykyistä paremmin osana opintoja.

Sahamies kertoo, että Akavan opiskelijoiden harjoittelubarometrien mukaan työkokemuksen hankkiminen on opiskelijoille tärkein peruste suorittaa työelämäjakso osana opintoja.

Sahamiehen mielestä työssäkäynnistä ei tulisi rangaista tai moittia sitä, vaan opintoja on voitava suorittaa suunnitelmallisesti työn ohessa. Hän sanoo, että parasta olisi, että myös työpaikalla hyödyttäisiin opiskelijan osaamisesta ja opintosuorituksista.

Maan hallituksen tavoitteena on koulutuksen ja työelämän välisen vuoropuhelun lisääminen. Hallitus haluaa nopeuttaa työelämään siirtymistä siten, että opinnoissa tunnistetaan ja tunnustetaan työelämässä hankittua osaamista.

– Tämä onnistuu, kun opiskelun ohella tehtävä työ integroidaan opintoihin. Kesätyöt sekä muu opintojen aikainen työkokemus on voitava suorittaa esimerkiksi korkeakouluharjoitteluna, kunhan samalla huolehditaan siitä, että työelämäjakso aidosti lisää opiskelijan osaamista ja on laadukkaasti toteutettu, Sahamies sanoo.

Akavan mielestä jo opetussuunnitelmat tulisi rakentaa siten, että opintojen suorittamistavat niveltyvät tiiviisti yhteen työelämän kanssa. Tällöin työ tukee osaamistavoitteita ja opiskelu tukee työtä. Myös opiskelijan on sitouduttava suorittamaan opinnot suunnitelman mukaisesti.

– Koulutusta vastaavan työkokemuksen hankkiminen on tärkeää silloin, kun opinnot eivät tarjoa työelämäyhteyksiä ja riittäviä työelämävalmiuksia. Jokaiseen tutkintoon on sisällytettävä työnhakua, urasuunnittelua, työelämätietoutta ja työelämäjakso. Paras keino nopeuttaa työurien alkamista olisi kuitenkin edelleen, että opiskelijat pääsisivät nopeammin korkeakouluopintoihin toisen asteen päätyttyä, huomauttaa Sahamies.