Insinööri-lehti koulutus

Korkeakouluopiskelijat haluavat etäopetusta pysyvästi

Opiskelijoiden mielestä korkeakoulun järjestämään opetukseen pitää pystyä osallistumaan etäyhteydellä.

Akava Works selvitti kyselyllä opiskelijoiden kokemuksia etäopiskelusta koronapandemian aikana. Kaksi kolmesta korkeakouluopiskelijasta on sitä mieltä, että kaikkeen oman korkeakoulun järjestämään opetukseen pitäisi olla mahdollista osallistua etäyhteyden välityksellä myös koronapandemiasta johtuvan poikkeustilan jälkeen.

– Opiskelijoille poikkeustila ja etäopiskelu toivat vapautta ja hallinnan tunnetta omasta ajasta ja arjesta. Korkeakouluopintoihin olennaisesti kuuluva vuorovaikutus kuitenkin kärsi, kertoo Akavan johtava asiantuntija Emmi Venäläinen.

Maan hallitus valmistelee parhaillaan koulutuspoliittista selontekoa, jossa määritellään suomalaisen koulutuksen tulevaisuuden tavoitteita. Venäläisen mukaan poliitikkojen on otettava opiksi korona-ajan hyvistä ja huonoista puolista, jotta visiot eivät ole vanhentuneita jo syntyessään.

Kyselyyn vastanneista korkeakouluopiskelijoista kuusikymmentä prosenttia haluaisi yhdistää tutkintoonsa kursseja ja muita osaamiskokonaisuuksia eri puolilta maailmaa, jos se olisi mahdollista. Tällainen muutos lisäisi korkeakoulujen kansainvälistä kilpailua.

– Kilpailijamme eivät ole maan rajojen sisäpuolella. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun puhumme korkeakoulutuksen kehittämisestä sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta. Jäämme auttamatta jälkeen, jos jumitumme keskustelemaan siitä, missä yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen pitäisi sijaita, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Akava Works -kyselyn toteutti Aula Research, ja siihen vastasi yli 1 100 korkeakouluopiskelijaa. Vastaajista 57 prosenttia oli yliopisto-opiskelijoita ja 43 prosenttia ammattikorkeakouluopiskelijoita.

Kuva: Svetlana Glazkova /Mostphotos