Oikeus käsitteli aiempaa enemmän konkurssihakemuksia.
Insinööri-lehti talous

Konkurssien määrä kasvoi koronasuojan jälkeen

Tammikuussa pantiin vireille 212 konkurssia, kun viime vuonna vastaavaan aikaan pantiin vireille vain 131 konkurssia.

Konkurssikäsittelyjen määrä kasvoi Tilastokeskuksen tietojen perusteella 62 prosenttia vuoden aikana. Haetuissa yrityksissä oli yhteensä 998 henkilötyövuotta, mikä on 37 prosenttia aiempaa enemmän.

Konkurssien määrä kasvoi maa-metsä- ja kalataloutta lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla. Eniten konkurssit kasvoivat rakentamisessa.

Koronapandemiaa edeltäneestä tammikuusta 2020 konkurssien määrä kuitenkin väheni 28 prosenttia. Eniten konkurssit vähenivät teollisuudessa, kaivostoiminnassa sekä energia- ja vesihuollossa.

Konkurssilaissa on ollut viime aikoina muutoksia. Konkurssiin hakemista rajoitettiin lakimuutoksella 1.5.2020–31.1.2021 välisenä aikana. Sen jälkeen syyskuun 2021 loppuun oli voimassa lakimuutos, joka esti velkojia hakemasta yritystä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien vuoksi.

Konkurssitilastosta ei voida suoraan arvioida lakimuutosten vaikutusta konkurssien lukumääriin, mutta ne ovat mahdollisia.

Kuva: Suvi Karhu /Mostphotos