Insinööri-lehti politiikka

Keskusjärjestöt huolehtivat päästötoimien vaikutuksista

Ilmastopolitiikka tulee palkansaajajärjestöjen mielestä toteuttaa niin, että osaamisesta ja työllisyydestä huolehditaan.

Hallitus kokoontuu tänään pohtimaan lisätoimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Palkansaajakeskusjärjestöt Akava, SAK ja STTK tukevat hallituksen hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitetta.

Järjestöt korostavat, että päästövähennysten vaikutusten tulee olla oikeudenmukaisia. Työllisyys ja koulutus kuuluvat ilmastopolitiikkaan. Järjestöt painottavat, että työpaikkojen on pidettävä työntekijöiden osaamisesta huolta työuran aikana.

Hiilineutraalius edellyttää järjestöjen mukaan nykyistä suurempaa panostusta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikkaan. Viimeisen vuosikymmenen aikana tki-investoinnit ovat lähinnä laskeneet.

– Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen suunta on huolestuttava. Hallituksen on pikaisesti tehtävä konkreettinen suunnitelma julkisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen osuuden vuosittaisesta nostamisesta. Vuoteen 2030 mennessä sen pitäisi olla neljä prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta, Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder toteaa.

Kuva: Gudellaphoto/Mostphotos