Kokkolan suurteollisuusalueella on vielä tilaa.
Insinööri-lehti talous

Keliber rakentaa akkukemikaalitehtaan Kokkolaan

Kokkolan suurteollisuusalueelle rakennettava tehdas valmistaa valmistuttuaan litiumhydroksidia sähköajoneuvojen akkuihin.

Keliberin litiumhanke siirtyy toteutusvaiheeseen, ja valmistelevat työt litiumkemiantehtaan tontilla käynnistyvät ennen joulua. Tuotanto voi alkaa vuonna 2025.

Investoinnin kokonaisarvo on 588 miljoonaa euroa. Litiumkemiantehtaan lisäksi siihen kuuluu rikastamo, joka nousee 66 kilometrin päähän Päivänevalle Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien rajalle sekä kaivoskohteita. Rikastamon ja Rapasaaren kaivoksen rakentaminen käynnistyvät, kun ne saavat ympäristöluvat.

Rakennusvaihe työllistää enimmillään 500 henkeä, joista noin puolet litiumkemiantehtaan työmaalla. Tuotanto työllistää aikanaan urakoitsijoiden kautta yhteensä noin 300 henkeä.

Keliberin litiumhydroksidin tuotanto perustuu soodapaineliuotusprosessiin, jonka etuna on materiaali- ja energiatehokkuus. Energianlähteet ovat höyry, maakaasu ja sähkö. Tuotannon sivuvirtana muodostuvaa analsiimihiekkaa voidaan hyödyntää rakentamisessa, ensisijaisesti Kokkolan sataman laajennuksessa.

Litiumkemiantehtaan suunnitellun vuotuisen tuotannon määrä on 15 000 tonnia litiumhydroksidimonohydraattia. Sen pääraaka-aine on spodumeenirikaste, jota Keliber valmistaa omasta malmista. Koska litiumkemiantehdas rakennetaan ennen rikastamoa, tehtaan ylösajo toteutetaan ostetun spodumeenirikasteen turvin.

Kuva: Janne Luotola