Insinööri-lehti talous

Kansantalous kasvoi viime vuosineljänneksellä

Kansantalouden tuotanto kasvoi syyskuussa vuodentakaisesta mutta laski edelliskuukaudesta.

Työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 0,8 prosenttia vuodentakaisesta. Syyskuun kausitasoitettu tuotanto puolestaan laski 0,4 prosenttia edelliskuukaudesta. Elokuun 2019 tuotanto nousi tarkentuneiden tietojen mukaan 2,1 prosenttia edellisvuoden elokuusta.

Kausitasoitetun bruttokansantuotteen ennakoidaan nousseen 0,5 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Työpäiväkorjatun sarjan mukaan bkt oli 1,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaa neljännestä ylemmällä tasolla.

Työllisten määrän ennakoidaan kasvaneen noin 0,8 prosenttia vuodentakaisesta. Tehdyt työtunnit olivat työpäiväkorjattuna 0,9 prosenttia vuotta aiempaa neljännestä ylemmällä tasolla.

Teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi syyskuussa 3,9 prosenttia vuodentakaisesta. Teollisuuden päätoimialoista työpäiväkorjatun liikevaihdon kasvu oli voimakkainta sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 17,7 prosenttia, sekä kaivostoiminnassa ja louhinnassa, 13,3 prosenttia. Teollisuuden kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia elokuuhun verrattuna.

Päätoimialoista kasvussa olivat myös metalliteollisuuden liikevaihto, 6,2 prosenttia, ja kemianteollisuuden liikevaihto, 4,3 prosenttia. Liikevaihto väheni vain metsäteollisuuden toimialalla, 6,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Kuva: Janne Luotola