Mari-Leena Talvitie haluaa parantaa matematiikan osaamista.
Insinööri-lehti politiikka

Kansanedustaja Talvitie: Heikot matemaattiset taidot rajoittavat menestystä

Osaajapula aiheutuu suomalaisten heikoista matemaattisista taidoista. Kysymys hallitukselle penää keinoja taitojen parantamiseksi.

Kokoomuksen kansanedustaja ja parlamentaarisen tki-työryhmän jäsen Mari-Leena Talvitie on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen matematiikan osaamisesta. Talvitie perää hallitukselta keinoja matematiikan osaamisen parantamiseen, osaajapulan ratkaisemiseen ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen vetovoiman parantamiseen.

Suomen sijoitus Pisa-tuloksissa on laskenut yhtäjaksoisesti vuodesta 2006 alkaen kaikilla tutkimuskierroksilla, joista suhteellisesti eniten sijoitus on pudonnut matematiikan osaamisessa. Tämä näkyy työmarkkinoilla osaajapulana.

– Osaajapula on jo nyt talouskasvun pullonkaula. Tarvitsemme uusia huippuosaajia, jotta tulevaisuuden teknologiainnovaatiot eivät ole uhattuna. Julkisen sektorin panostusten nosto t&k-resursseihin ei yksin riitä, sillä osaajien riittävyys vaikuttaa suoraan siihen, miten yritykset ja elinkeinoelämä investoivat t&k-toimintaan, Talvitie kommentoi.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin viime vuoden lopulla tehdyn arvioinnin mukaan erityisesti matematiikan osaamisen taso on laskenut yhtä jaksoisesti jo vuodesta 2000.

Talvitien mielestä matemaattisia taitoja tulee kohentaa varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja alakoulussa. Tämä vaatii luokanopettajilta entistä laajempia valmiuksia.

Kevään 2022 yhteishaussa oli 3 167 luonnontieteiden aloituspaikkaa. Vain 2 994 aloituspaikkaan valittiin minimivaatimukset täyttäviä opiskelijoita, joista entistä vähemmän – vain 2 307 henkilöä ottivat luonnontieteen opiskelupaikan vastaan. Alan vetovoima on heikko, eikä se ratkea opiskelupaikkoja lisäämällä.

Kuva: Mikko Mäntyniemi