Insinööri-lehti työelämä

Irtisanominen helpottuu pienissä yrityksissä

Työsopimuslain muutos huomioi pienen työnantajan olosuhteet, kun henkilöperusteisen irtisanomisen perusteita arvioidaan.

Työnantajan henkilöstömäärä on heinäkuun alusta lähtien huomioitava työntekijästä johtuvaa irtisanomista arvioitaessa. Työntekijöiden lukumäärän merkitys korostuu tilanteissa, joissa työntekijän moitittavalla menettelyllä tai hänen työntekoedellytyksissä tapahtuneilla muutoksilla on työnantajan pienen koon vuoksi suhteellisesti tuntuvia vaikutuksia.

Irtisanomisen taustalla on vastedeskin oltava asiallinen ja painava syy, jonka arvioinnissa työnantajan koko kuitenkin vaikuttaa. Syitä voivat olla työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti. Työntekijää ensin varoitettava, ja myös muut vaihtoehdot pitää selvittää.

Kiellettyä irtisanominen on edelleen ilman riittävää syytä. Esimerkiksi työntekijän sairaus ei riitä, ellei työkyky ole vähentynyt olennaisesti ja pitkäaikaisesti. Työntekijän osallistumista työtaistelutoimenpiteeseen, poliittisia mielipiteitä tai turvautumista oikeusturvakeinoihin ei pidetä hyväksyttävänä irtisanomisperusteena.

Uudistus sisältyy paljon huomiota herättäneeseen työsopimuslain muutokseen, joka koskee työntekijän henkilöön liittyvää irtisanomisperustetta.

Työsopimuslain muutoksen kanssa päätettiin myös lyhentää työttömyysturvan karenssiaikaa nykyisestä 90 päivästä 60 päivään tilanteissa, joissa työnantaja on päättänyt työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä.