Insinööri-lehti talous

Insinöörien ostovoima heikkeni viime vuonna

Insinöörien mediaanipalkka nousi viime lokakuussa vuoden takaisesta 4,2 prosenttia 4 480 euroon kuukaudessa.

Mediaanipalkka nousi nopeammin kuin keskipalkka, joka kasvoi samana aikana 3,3 prosenttia. Inflaatio oli samalla aikavälillä 4,9 prosenttia, selviää Insinööriliiton tekemästä työmarkkinatutkimuksesta.

Palkkojen noususta huolimatta insinöörien ostovoima heikkeni vuoden aikana.

– Vuoden aikana palkat ovat nousseet enemmän kuin viime vuosina, mutta inflaatio oli myös korkealla tasolla, sanoo Insinööriliiton vastaava tutkija Elina Ahti.

Korkein palkkataso oli edelleen tietotekniikan palvelualan yrityksistä, joissa työskentelevien insinöörien mediaanipalkka oli 4 738 euroa kuukaudessa. Teollisuusyrityksissä mediaanipalkka oli 4 600 euroa ja muissa yksityisissä yrityksissä 4 694 euroa kuukaudessa. Suhteellisesti palkat nousivat eniten muissa yksityisissä yrityksissä, joissa mediaanipalkka nousi 4,7 prosenttia edellisvuoden lokakuuhun verrattuna.

Sopimuskorotus oli yleisin korotuksen syy

Monella alalla maksettiin työehtosopimuksessa sovitut sopimuskorotukset, jotka olivat usealla alalla noin kolme prosenttia. Teknologiateollisuuden sopimusalalla kevään yleiskorotus oli vähintään 3,0 prosenttia.

Yleiskorotus oli kaikista yleisin syy palkankorotukselle. Sen sai 70 prosenttia vastanneista. Paikallisesti sovitun yrityskohtaisen korotuksen sai 14 prosenttia vastaajista. Henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyviä meriittikorotuksia sai selvästi harvempi, 21 prosenttia vastaajista.

– Yleiskorotus on edelleen selvästi yleisin tapa, jolla insinöörien palkat kasvavat.

Aiempien vuosien tapaan palkka nousi eniten työpaikkaa vaihtamalla, ja 11 prosenttia vastanneista oli parantanut näin palkkaansa. Työpaikkaa vaihtamalla palkkaa parantaneiden osuus oli viime vuonna samansuuruinen kuin viime vuonna. Työpaikkaa vaihtamalla palkka parani keskimäärin 700 euroa kuussa.

Palkka parani vähemmän niillä, jotka saavuttivat uuden aseman tai tehtävän saman työnantajan palveluksessa tai joiden työn vaativuutta arvioitiin uudelleen.

Palkkakehityksessä oli alueellisia eroja

Pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välinen ero palkkatasossa pysyi ennallaan. Pääkaupunkiseudun mediaanipalkka pysyi 13 prosenttia korkeampana muuhun Suomeen verrattuna.  Pääkaupunkiseudulla mediaanipalkka oli 4 950 euroa kuukaudessa ja muualla Suomessa 4 319 euroa kuukaudessa.

Miesten mediaanipalkka oli asiantuntijatehtävissä 4 324 euroa ja naisilla 3 985 euroa kuukaudessa. Edellisvuoteen verrattuna sukupuolten välinen palkkaero kaventui hieman alemman keskijohdon ja asiantuntijatason tehtävissä.

Vastavalmistuneiden palkat nousivat hitaasti, vain 1,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Alkupalkka oli lokakuussa 3 200 euroa kuukaudessa.

Insinööriliiton työmarkkinatutkimus selvittää vuosittain insinöörien ja muiden tekniikan alan ammattilaisten palkkatasoa ja ammattikunnan rakennetta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin loka-marraskuussa 2023. Insinöörien palkkatilastot on koottu yli 9 300 kokopäiväisesti työskentelevän insinöörin lokakuun palkkatietojen pohjalta. Vastaajien keskimääräinen ikä oli 42 vuotta. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta työskenteli yksityisellä sektorilla. Miehiä oli 84 prosenttia ja naisia 16 prosenttia vastaajista.

Kuva: Qstocks/Mostphotos