Insinööri-lehti

Ilmasto-ohjelmaa täydennetään

UIL:n ja TEKin vuonna 2009 yhdessä julkaisemaa Insinöörien ilmasto-ohjelmaa täydennetään tänä vuonna osana kansainvälisen Future Climate – Engineering Solution -projektin kakkosvaihetta.

Aiempaa tekstiä päivitetään tuoreimmilla tilastotiedoilla ja lisäksi ohjelmaan sisällytetään tarkempia analyysejä kolmelta eri osa-alueelta. Tarkasteltaviksi alueiksi valikoituivat puupohjainen biotalous, älykkäät verkot ja kestävä yhdyskuntarakenne.

Osa-alueista tehtyjä taustaselvityksiä on käyty läpi aihepiirin asiantuntijoille suunnatussa työpajassa, jossa pohdittiin myös sitä, miten tulevaisuuden ajurit muuttavat insinöörien työtä ja osaamistarpeita ja miten ajurit vaikuttavat insinöörien työllistymiseen.

Kevään aikana tuloksia työstetään eteenpäin ja kansainvälisen hankkeen loppuraportti tuotetaan juhannukseen mennessä.

Esimerkkejä kaivataan

Alakohtaisten tarkastelujen lisäksi ohjelmaan on tarkoitus lisätä osio, jossa esitellään konkreettisin esimerkein suomalaista osaamista ja teknologiaa, jolla ilmastonmuutosta voidaan hidastaa.

Jotta ohjelmasta saadaan mahdollisimman kattava, pyydämme lukijoita lähettämään omia ehdotuksiaan. Ehdotusten toivotaan olevan tiiviitä, enintään noin yhden A4:n pituisia kuvauksia teknologiasta ja sen hyödyistä.

Mukaan on hyvä liittää myös lähettäjän ja lisätietoja antavan henkilön/henkilöiden yhteystiedot. Tekstit voi lähettää ohjelmaa kokoavalle elinkeinoasioiden päällikkö Heidi Husarille heidi.husari(at)uil.fi huhtikuun aikana.

Lue lisää: Insinöörien ilmasto-ohjelma