Insinööri-lehti

Huhtikuun työttömyysaste 9 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2014 huhtikuussa 241 000, mikä oli hieman enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,0 prosenttia, kun se edellisvuoden huhtikuussa oli 8,8 prosenttia. Työllisiä oli 18 000 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 25 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisiä oli vuoden 2014 huhtikuussa 2 448 000, mikä oli 18 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä väheni yksityisellä sektorilla ja kasvoi julkisella sektorilla vuoden 2013 huhtikuuhun verrattuna. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli huhtikuussa 68,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,7.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2014 huhtikuussa 241 000, mikä oli hieman enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli huhtikuussa 9,0 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

15–24-vuotiaita nuoria oli huhtikuussa yhteensä 653 000. Heistä työllisiä oli 241 000 ja työttömiä 83 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 324 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli huhtikuussa 25,6 prosenttia, mikä oli 1,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 405 000 vuoden 2014 huhtikuussa eli 25 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 115 000.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun 2014 lopussa kaikkiaan 307 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 28 000 suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden huhtikuusta kaikkien muiden ELY-keskusten alueella paitsi Pohjois-Karjalassa (-1 %); eniten Uudellamaalla (18 %), Kainuussa (13 %) ja Keski-Suomessa (13 %). Huhtikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 26 000, mikä oli 5 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli huhtikuun lopussa yhteensä 130 000 henkilöä, mikä oli 20 000 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,8 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 38 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin huhtikuussa 43 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.