Insinööri-lehti talous

Haminaan rakennetaan akkumateriaalitehdas

Prekursoria tuottavan tehtaan ympäristölupahakemusta haetaan ensi vuoden aikana.

Suomen Malmijalostus ja teknologiayhtiö CNGR Advanced Material ovat saaneet valmiiksi teknis-taloudellisen selvitystyön, jonka pohjalta ne jatkavat yhteistyötä prekursoria tuottavan pcam-tehtaan perustamiseksi Haminaan. Tehdashanketta vie eteenpäin kumppaneiden välinen yhteisyritys, josta CNGR Advanced Material omistaa 60 prosenttia ja Suomen Malmijalostus 40 prosenttia.

Haminan tehtaan ensimmäisen rakennusvaiheen kapasiteetiksi on päätetty 20 000 tonnia vuodessa. Tavoitteena on käynnistää tuotanto vuonna 2024 ja investoida lisäkapasiteettiin tuotannon rinnalla seuraavina vuosina. Ensivaiheen investointi on noin 200–300 miljoonaa euroa.

Haminaan rakennettavalle prekursoritehtaalle varatulla teollisuustontilla syväsataman lähettyvillä on jo käynnistetty valmistelevat työt, joilla pohjustetaan varsinaisia maanrakennustöitä sekä projekti-infrastruktuuria.

Uusi yhteisyritys valmistelee myös ympäristölupahakemuksen, joka on tarkoitus jättää vuoden 2022 aikana. Lupahakemuksen laatimiseen hyödynnetään Suomen Malmijalostuksen projektiyhtiön, Finnish Battery Chemicalsin, akkumateriaalituotannon YVA-selostusta sekä yhteysviranomaisen siitä antamaa perusteltua päätelmää.

Ensivaiheen rakentamisen aikana tehdasinvestointi luo työvoiman kysyntää rakennussalan lisäksi useille muille aloille tuotannon ja kulutuksen kerrannaisvaikutuksina. Tuotannon käynnistyttyä tehdas työllistää ensivaiheen kapasiteetilla suoraan noin 150 henkilöä, minkä lisäksi sen toiminnan aikana tullaan tarvitsemaan erilaisia ulkoisia palveluiden tuottajia.

Kuva: Anhbg/Mostphotos