Insinööri-lehti politiikka

Hallitus teki esityksen muutosturvasta 55 vuotta täyttäneille

Maan hallitus antoi eilen eduskunnalle esityksen toimista, joilla 55 vuotta täyttäneiden työllistymistä ja työssä jaksamista halutaan parantaa.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan perus- ja ansiopäivärahaa voidaan tietyin edellytyksin maksaa päivärahakauden enimmäisajan päättymisen jälkeen niin kutsutuilta lisäpäiviltä, kunnes irtisanottu työntekijä jää eläkkeelle. Lakiehdotus poistaisi mahdollisuuden työttömyysturvan lisäpäiviin kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä.

Toimiin sisältyy uusi muutosturva, jonka on tarkoitus nopeuttaa irtisanotun työntekijän työllistymistä uudelleen. Uuteen muutosturvaan olisivat oikeutettuja tuotannollisin tai taloudellisin perustein irtisanotut yli 55-vuotiaille, jotka ovat olleet vähintään viisi vuotta saman työnantajan palveluksessa. Muutosturva koostuisi muutosturvarahasta ja muutosturvakoulutuksesta.

Työllistymisvapaita pidennettäisiin työntekijöillä, jotka ovat täyttäneet 55 vuotta ja ovat työskennelleet vähintään viisi vuotta samalla työnantajalla.

Samalla ehdotus vahvistaa yli 55-vuotiaiden saman työnantajan palveluksessa vähintään kolme vuotta työskennelleiden oikeutta pyytää työnantajalta lyhennettyä työaikaa.

Lakimuutokset tulevat ehdotuksen mukaan voimaan 1.1.2023.

Kuva: Aleksandr Davydov /Mostphotos