Insinööri-lehti politiikka

Hallitus esittää työttömille uutta työnhakumallia

Työttömän on haettava säännöllisesti töitä. Tavoitteena on tarjota siihen aiempaa enemmän tukea.

Maan hallitus kaavailee, että niin sanottu pohjoismainen työvoimapalvelumalli tulee voimaan toukokuussa 2022. Siinä jokaisen työttömän tilanne arvioidaan yksilöllisesti, ja työtön tapaa te-palveluiden tai kunnan asiantuntijan ensimmäisten työttömyyspäivien aikana. Sen jälkeen tapaamisia on kahden viikon välein.

Malli vaatii, että työtön hakee kuukaudessa neljää työpaikkaa, jotta hän säilyttää oikeuden työttömyysetuuteen. Tästä voidaan poiketa esimerkiksi, jos työnhakija on työkyvytön. Työntekijä voi itse valita hakemansa työpaikat.

Jos työnhakija ei hae töitä sovitusti, hän saa muistutuksen. Jos työnhakija jättää uudestaan hakematta töitä, hänelle määrätään lyhyt karenssi. Sen aikana työttömyysetuutta ei makseta. Nykyisen 60 päivän sijaan karenssi kuitenkin kestäisi vain viisi tai kymmenen päivää.

Jos työnhakija jättää toistuvasti hakematta työtä, hän voi menettää oikeuden työttömyysetuuteen toistaiseksi. Jos työnhakija kieltäytyy varmasta työpaikasta, hän voi joutua 45 päivän karenssiin. Nykyisin karenssi on 90 päivää.

Uudistukseen liittyvä lakiesitys etenee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn.

Kuva: Elena Noeva /Mostphotos