Insinööri-lehti

Fjäder: Perhevapaajärjestelmän uudistaminen käyntiin jo tällä vaalikaudella

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder vaatii, että
perhevapaajärjestelmän uudistaminen pitää aloittaa jo tällä vaalikaudella. Hän
esittää, että maan hallitus tekee vuoden 2017 aikana poliittisen päätöksen
vanhempainvapaajärjestelmän uudistamisesta siten, että sen lähtökohtana on
puhtaasti työllisyys ja tasa-arvo.

– Kyseessä on niin suuri ja moniulotteinen uudistus, että
sen valmistelu on aloitettava mahdollisimman nopeasti. Uusi
perhevapaajärjestelmä on voitava toteuttaa seuraavalla vaalikaudella, Fjäder
sanoo.

Erilaisia perhevapaamalleja on tehty niin paljon, että
nyt olisi Fjäderin mukaan aika ryhtyä selvittämään, kuinka uudistus toteutetaan
mahdollisimman tasa-arvoisesti ja kustannustehokkaasti.

– Ennen selvitystyötä ei kannata hirttäytyä yhteen malliin.
Perhevapaiden tasa-arvoisen jakamisen lisäksi olisi erittäin tärkeää löytää
keinoja, joissa töitä ja lasten hoitoa voidaan jakaa joustavasti siten, että
niin perheet, työntekijät kuin työnantajat hyötyvät. Ja kaikki voittavat, jos
maailman koulutetuimmat naiset voivat käyttää osaamistaan nykyistä paremmin ja
joustavammin hyödyksi.

Fjäder muistuttaa, että naisten työmarkkina-aseman
parantaminen ja työllisyysasteen nostaminen tuo lähemmäksi hallituksen
tavoitetta Suomen työllisyysasteen nostamisesta 72 prosenttiin. Nykyään
20–44-vuotiaiden miesten työllisyysaste on 76,5 prosenttia, kun samanikäisten
naisten työllisyysaste on 70,7 prosenttia.

Akava ei ota perhevapaajärjestelmään kantaa
arvopohjaisesti vaan tasa-arvon ja työllisyyden näkökulmasta.

– Erityisesti kotihoidontuki on nuorten koulutettujen
naisten työmarkkina-ansa, jonka vuoksi heidän palkkansa, uransa ja eläkkeensä
jäävät jälkeen siitä lisäarvosta, jota he koulutuksellaankin tavoittelevat,
Fjäder sanoo.

Akavan mielestä nyt on perusteellisesti selvitettävä,
millä tavoin kotihoidontuen ja ansiosidonnaisten perhevapaaetuuksien
rahavirtoja voidaan kanavoida. Uudistus tulee järjestää tavalla, joka edistää
naisen ja miesten tasa-arvoista kohtelua työmarkkinoilla ja mahdollistaa työn
ja hoitovastuun joustavan yhdistämisen.