Insinööri-lehti politiikka

Eurooppalainen työviranomainen aloittaa tänä vuonna

Unionin työviranomainen helpottaa työvoiman liikkumista maasta toiseen.

Euroopan parlamentti, komissio ja jäsenmaat ovat kolmikantaneuvotteluissaan päässeet alustavaan sopuun uuden eurooppalaisen työviranomaisen (ELA, European Labour Authority) perustamisesta Strasbourgissa torstaina 14 helmikuuta.

Uuden työviranomaisen toimivalta on työehtojen tarkastamisessa rajattu tukemaan tarkastuksia yhdessä tai useammassa jäsenmaassa. Jäsenmaat siis päättävät itsenäisesti yrityksiin tehtävistä tarkastuksista väärinkäytösepäilyjen selvittämiseksi.

– Vaikka toimivaltuudet ovat rajalliset, ELA voi olla avuksi, kun kitketään jäsenmaiden välisiä työehtorikkomuksia. Suomen työsuojelutarkastajat saavat jatkossa apua, kun he selvittävät ulkomaisten yritysten laki- ja sopimusrikkomuksia Suomessa, sanoo Suomen palkansaajien EU-toimiston Finunionsin johtaja Aleksi Kuusisto.

Jäsenmaat, komissio ja lopulta myös parlamentti olivat melko yksimielisiä työviranomaisen tarkastustehtävistä eivätkä halunneet siirtää kansallisten viranomaisten toimivaltaa EU:lle.

Uuden työviranomaisen tehtävä on edistää jäsenmaiden välistä yhteistyötä ja helpottaa tiedonkulkua. Lisäksi ELA saa oikeuden koordinoida sosiaaliturvakysymyksiä, kun työntekijä siirtyy töihin toiseen jäsenvaltioon.

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on yksi EU:n sisämarkkinoiden keskeisistä vapauksista, ja toisessa jäsenmaassa työskentelevien määrä on vuosikymmenessä kaksinkertaistunut noin 17 miljoonaan.

Sovinto on vielä hyväksyttävä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Uuden viranomaisen on määrä aloittaa vielä vuoden 2019 aikana ja olla täysin toimintakykyinen vuoteen 2023 mennessä. Työmarkkinajärjestöillä on edustus viranomaisen hallintoneuvostossa ilman äänioikeutta.