Insinööri-lehti koulutus

Centria ja VAMK aloittavat digitalisaation johtamisen yamk-koulutuksen

Centria-ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu Vamk aloittavat syksyllä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan insinöörikoulutuksen.

Koulutuksen tavoitteena on vastata digitalisaation aiheuttamiin nopeisiin muutoksiin työelämässä. Digitalisaation johtamisen koulutuksessa syvennytään digitalisaation suuntauksiin, erilaisiin kehittämismenetelmiin sekä pilvipalveluihin. Koulutuksella varmistetaan, että yrityksissä riittää osaamista pysyä digitalisaatiokehityksessä mukana.

– Vastaamme siihen kysyntään, joka meille on työelämän taholta tullut, kertoo Centria-ammattikorkeakoulun koulutusalapäällikkö Jari Isohanni.

– Koulutus perehdyttää opiskelijoita digitalisaation uusimpiin suuntauksiin ja antaa heille syvällisemmän näkemyksen sen johtamiseen. Näin, opiskelijat saavat laajemman käsityksen aiheesta ja saavat valmiudet osallistua digitalisaatioprosessin eri vaiheiden suunnitteluun ja toteutukseen, kertoo yliopettaja Ghodrat Moghadampour Vaasan ammattikorkeakoulusta.

Käytännössä Centrian ja Vamkin opiskelijat opiskelevat yhdessä ryhmässä. Opetusvastuu jakaantuu tasan korkeakoulujen kesken.

Digitaalisen johtamisen yamk-koulutus järjestetään monimuotototeutuksena, joten opinnot voi suorittaa myös työn ohessa. Opetus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina.

Vamkin hakukelpoisuuden antaa insinööri (amk) tai vastaava ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Koulutukseen voi hakea kevään yhteishaussa 17.–31.3.2021.

Kuva: Vaasan ammattikorkeakoulu Vamk