Insinöörit & ekonomit -talossa toimii useita ammattiliittoja.
Insinööri-lehti työmarkkinat

Ay-liike tasaa tuloeroja

Ay-liikkeen toiminta tasaa selvityksen perusteella tuloeroja ilman selviä haittoja talouden kilpailukykyyn.

Turun yliopiston tohtorikoulutettava Ari-Matti Näätänen laati STTK:lle selvityksen ammattiyhdistysliikkeen vaikutuksista tuloeroihin OECD-maissa. Selvityksen perusteella yhden prosentin lisäys työehtosopimusten kattavuuteen vähentää tuloeroja keskimäärin 0,3 prosenttia. Tuloerot kaventuvat enemmän, jos sekä työehtosopimusten kattavuus että järjestäytyminen ovat korkealla tasolla.

Ay-liikkeen toiminta vähentää myös köyhyyttä.

– Ammatillisen järjestäytymisasteen noustessa köyhyysrajan alapuolella olevien ihmisten osuus vähenee, Ari-Matti Näätänen sanoo.

Selvityksessä tarkasteltiin myös talouden kilpailukykyä työn tuottavuuden, yritysten liikevoiton, pääoman ulosvirtauksen ja investointien näkökulmasta. Sen perusteella ay-liikkeen vahvuudella ei ole selvää yhteyttä kilpailukykyyn tai suoriin ulkomaisiin investointeihin.

Ay-liikettä on ajoittain arvosteltu siitä, että se ajaa vain työssäkäyvien jäsentensä etuja eikä huomioi edunvalvonnassaan esimerkiksi työttömiä. Selvityksen perusteella tämä ei pidä paikkaansa.

– Tulonjaon näkökulmasta ay-liikkeen toi­minta huomioi kansalaiset heidän jäsenstatuksestaan riippumatta, sanoo Ari-Matti Näätänen.

Ay-liikkeellä on myönteinen vaikutus myös talouden avoimuuteen. Korkea järjestäytymisaste on yhteydessä talouden avautumiseen globaaleille markkinoille.

Kuva: Janne Luotola