Insinööri-lehti

Avoimia työpaikkoja vähemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen Avoimet työpaikat -tutkimuksen mukaan vuoden 2014 toisella neljänneksellä 27 800, joka on 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin (32 500). Toisen neljänneksen tietojen viiteajankohta oli 1. kesäkuuta.

Avoimista työpaikoista 18 500 eli 66 prosenttia oli vuoden 2014 toisella neljänneksellä yksityisten yritysten tarjoamia. Vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna avointen työpaikkojen määrä väheni toimipaikan kokoluokan mukaan tarkasteltuna etenkin pienimmissä, alle viiden hengen toimipaikoissa ja alueittain tarkasteltuna Pohjois- ja Itä-Suomen suuralueella.

Toimipaikan toimialan mukaan katsottuna avoimien työpaikkojen määrän lasku jakautui lähes kaikille toimialaryhmille.

Toisella vuosineljänneksellä 36 prosenttia kaikista avoimista työpaikoista oli työnantajan arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin tällaisia paikkoja oli 48 prosenttia avoimista työpaikoista.

Osa-aikaisten paikkojen osuus avoimista työpaikoista kasvoi 11 prosenttiyksikköä ja määräaikaisten paikkojen osuus 18 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta. Määräaikaiset avoimet työpaikat olivat yleisiä etenkin koulutusalan toimipaikoissa, joihin haettiin pääasiassa opettajia, sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan toimipaikoissa, joihin haettiin työntekijöitä esimerkiksi siivous- ja kiinteistönhoitotehtäviin.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen. Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.