Insinööri-lehti talous

Avoimia työpaikkoja tuli lisää

Avoimet työpaikat lisääntyivät viime vuonna edellisen vuoteen verrattuna etenkin Helsinki-Uudenmaan suuralueella.

Avoimia työpaikkoja oli viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 41 000, kun vuotta aiemmin määrä oli 37 200. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilastosta ja kuvaavat joulukuun ensimmäisen päivän tilannetta. Viime vuonna avoimia työpaikkoja oli keskimäärin 49 400, mikä on 19 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Viimeisellä neljänneksellä avoimista työpaikoista 71 prosenttia eli 29 200 oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kun vuotta aiemmin niitä oli 74 prosenttia kaikista avoimista työpaikoista. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi vuotta aiemmasta etenkin kuntasektorilla sekä toimipaikoissa, joissa oli 5–9 työntekijää. Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimet työpaikat lisääntyivät eniten toimialaryhmässä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta.

Viimeisellä vuosineljänneksellä 16 prosenttia kaikista avoimista työpaikoista oli osa-aikaisia ja 29 prosenttia määräaikaisia. Kaikista avoimista työpaikoista yli puolet oli työnantajan arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kuten edellisenkin vuoden vastaavana ajankohtana. Vaikeasti täytettävinä pidettyjä työpaikkoja oli paljon terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä rakentamisen toimialoilla.

Koko viime vuonna avoimet työpaikat lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna etenkin Helsinki-Uudenmaan suuralueella. Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimien työpaikkojen määrä kasvoi vuositasolla eniten toimialaryhmissä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Vuositasolla tarkasteltuna avoimista työpaikoista osa-aikaisia oli 20 prosenttia ja määräaikaisia 36 prosenttia. Työnantajat ilmoittivat edellisvuotista useammin kokeneensa vaikeuksia avoimien työpaikkojen täyttämisessä. Keskimäärin vuonna 2018 avoinna olleista työpaikoista 53 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuonna 2017 osuus oli 45 prosenttia.

Kuva: Lumini5/Mostphotos