Insinööri-lehti

Avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilaston mukaan tämän vuoden kolmannella neljänneksellä 30 800, kun vuotta aiemmin määrä oli 21 200. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi useimmilla toimialoilla.

Tämän vuoden kolmannella neljänneksellä avoimista työpaikoista 82 prosenttia eli 25 200 oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 72 prosenttia. Avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna etenkin alle viiden hengen toimipaikoissa.

Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimet työpaikat lisääntyivät eniten toimialaryhmissä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta sekä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta.

Alueittain tarkasteltuna avoimien työpaikkojen määrän kasvu oli suurinta Helsinki-Uudenmaan suuralueella.

Kaikista avoimista työpaikoista osa-aikaisia oli 18 prosenttia, joka on 13 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Määräaikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 30 prosenttia eli lähes sama kuin vuoden takaisella neljänneksellä.

Työnantajien oman arvion mukaan avoimista työpaikoista 41 prosenttia oli vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 45 prosenttia. Vaikeasti täytettäviksi koettuja paikkoja oli paljon esimerkiksi kaupan alalla myyntitehtäviin.