Insinööri-lehti

Aloittaneiden yritysten määrä laskusuuntainen

Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni 3,1 prosenttia vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti toimialakohtaisesti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla ja maakuntakohtaisesti Uudellamaalla.

Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 2,5 prosenttia vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti toimialakohtaisesti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti Uudellamaalla.

Aloittaneet yritykset 4. neljännes 2012

Tilastokeskuksen mukaan 6 481 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä väheni 3,1 prosenttia verrattuna vuoden 2011 vastaavaan neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 6 688 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,9 prosenttia vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 127 uutta yritystä eli 17,4 prosenttia kaikista neljännellä neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla aloitti 1 058 (16,3%) yritystä ja rakentamisen toimialalla 902 (13,9%) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 436. Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla, molemmissa 2,2 prosenttia. Verrattuna vuoden 2011 neljänteen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Pohjois-Pohjanmaalla (+41) ja väheni eniten Varsinais-Suomessa (-98).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä toimintansa aloitti 3 070 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 807 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 47,4 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 43,3 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 3. neljännes 2012

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 4 864 yritystä. Edellisen vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 2,5 prosenttia, kun vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 4 744 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,4 prosenttia vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 942 eli 19,4 prosenttia kaikista kolmannella neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 809 (16,6%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 605 (12,4%) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (1 698). Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa, kaikissa 1,5 prosenttia. Verrattuna vuoden 2011 kolmanteen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Varsinais-Suomessa (+44) ja väheni eniten Uudellamaalla (-57).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 2 501 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 1 707 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 51,4 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 35,1 prosenttia osakeyhtiöitä.