Insinööri-lehti

Wolt osoitti työmarkkinadynamiikkaa

Maanantai-iltana yli kuusikymmentä Wolt-lähettiä osoitti mieltään Tampereen keskustassa. Ruokalähetit eivät niele yrityksen uutta palkkiomallia, joka Aamulehden haastattelemien kuljettajien mukaan romahduttaa heidän tulonsa puoleen aiemmasta. Yhtiö kiistää väitteet ja kertoo, että hinnoittelu on tehty entistä loogisemmaksi.

Kyseessä on malliesimerkki paikallisesta sopimisesta. Työehdoista ja palkoista harvoin sovitaan kahden osapuolen välillä, vaan niistä ilmoitetaan heikommalle osapuolelle eli yksittäiselle työntekijälle. Tässä tapauksessa työntekijöistä tehtiin ensin yrittäjiä, jonka jälkeen palkkionmaksaja omalla ilmoituksella muutti tehtyjä sopimuksia.

Viime viikolla Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen näki, että monilla aloilla työehtosopimuksista luopuminen toisi työmarkkinoille kaivattua dynamiikkaa. (T&T 6.9.) Yrittäjien nokkamies halusi eroon työehtosopimuksista jopa kokonaan: ”ei numeroita ollenkaan tai vain minimipalkat”.

Haastatellut olisivat mieluummin työsuhteessa.

Todellisuudessa yrityksen ja yksittäisen työntekijän välillä hyvin harvoin on edes mahdollista, että sopiminen olisi aitoa. Varsinkin silloin, kun toisella puolella neuvottelupöytää istuu suomalaiseen työmarkkinatoimintaan vihkiytymätön yksittäinen työntekijä ja toisella puolella yrityksen koulutettu henkilöstöhallinto-organisaatio juristeineen.

Joissain tilanteissa työntekijä on toki osaamisensa ansiosta jopa vahvempi osapuoli ja voi sanella työehtonsa. Mutta nämä tapaukset ovat poikkeuksia, eikä heidän mukaansa voi järjestelmää rakentaa – tai tässä tapauksessa romuttaa.

Tosin Woltin tapauksessa ei ole vielä edes selvää, ovatko lähetit todellisuudessa työsuhteessa vai yrittäjiä. Työsuojeluviranomainen tulkitsi viime vuoden marraskuussa, että lähetit olisivat työsuhteessa. Asian käsittely on kesken hallinto-oikeudessa, johon Wolt päätöksestä valitti.

Haastatellut työntekijät kokevat nyt, että muutetut ehdot ovat niin huonot, että he olisivat mieluummin työsuhteessa.

Woltille taisi tulla yllätyksenä, että paljolti maahanmuuttajataustaiset työntekijät uskalsivat nostaa epäreilun kohtelun esiin ja pystyivät organisoimaan mielenilmaisun. Yksittäisen työntekijän olisi saanut helposti vaiennettua päättämällä sopimuksen.

Woltin tekemä muutos työehtoihin oli kiistatta dynaaminen. Mielenilmauksen kärjessä olevat kyltit kertovat, miten dynamiikka vaikutti työntekijöihin: ”Wolt should listen to us!”, ”Wolt is cheating us”, ”Fair pay help us stay!”

Kalle Kiili
Insinööriliiton kenttä- ja kehityspäällikkö