Insinööri-lehti

Akava: Perhevapaalta palanneiden suojaa on vahvistettava

Perhevapaita pitävien ja niiltä palaavien suojaa on vahvistettava, Akava vaatii. Perhevapailta palanneiden jatkuvasti lisääntyneet ongelmat työpaikoilla lisäävät tarvetta perhevapaiden kokonaisuudistukselle. Suojan parantaminen lisäisi perhevapaiden jakamista nykyistä tasaisemmin sekä halukkuutta palata perhevapaalta töihin.

Akavalainen-verkkolehden tuore artikkeli kertoo isästä, joka perhevapaasta ilmoitettuaan sai kehotuksen valita työn tai perheen. Päätös perhevapaasta johti potkuihin.

– Valitettavasti perhevapailta palanneiden ongelmat ovat olleet akavalaisessa jäsenkentässä kasvava riesa jo pitkään. Tyypillistä on, että heitä siirretään vaativuudeltaan ja asematasoltaan aiempaa vähemmän vaativiin tehtäviin, heidän palkkaansa heikennetään tai heidän vakituinen työsuhteensa muutetaan määräaikaiseksi. Usein työntekijä vetää johtopäätökset ja irtisanoutuu itse, kertoo johtava asiantuntija Lotta Savinko.

Akava muistuttaa, että lain mukaan perhevapaan käyttö ei saa johtaa irtisanomiseen ja työntekijällä on oikeus palata entiseen työhönsä tai tehtäväänsä. Työntekijä on suojattu hyvin raskauden ja perhevapaalla olon aikana, mutta töihin palatessa suoja on riittämätön.

– Perhevapaalta palaavan tulisi saada samanlainen jälkisuoja kuin raskaana olevalla on esimerkiksi 3–6 kuukauden ajaksi töihinpaluunsa alkamisesta. Tämä lakimuutos ei maksaisi mitään, eikä se luonnollisestikaan estäisi laillisesta syystä johtuvia irtisanomisia, Savinko huomauttaa.

Suomen Ekonomien tekemässä selvityksessä ekonomien pitämät perhevapaat kestivät pääsääntöisesti alle puolitoista vuotta. Vastanneista joka viidennen työsuhde päättyi perhevapaan jälkeen.

Yli tuhannesta vastanneesta joka viidennen työsuhde päättyi perhevapaan jälkeen. Kaikista vastaajista kahdeksan prosenttia koki sellaisia vastoinkäymisiä, jotka johtivat työsuhteen päättymiseen. Syitä olivat esimerkiksi irtisanominen tai työtehtävien ja asematason heikentäminen. Kaikista vastaajista joka kymmenes sai palattuaan vähemmän vaativan työn.

– Jos töissä aletaan heti paluun jälkeen puhua irtisanomisista yt-neuvottelujen perusteella, kannattaa saman tien olla yhteydessä luottamusmieheen tai oman liittonsa lakimieheen. He osaavat tulkita, onko kyse aidosta neuvottelusta vai savustuksesta, Savinko sanoo.

Akavan tavoitteena on perhevapaiden uudistaminen ja naisten työmarkkina-aseman parantaminen siten, että molemmat vanhemmat osallistuvat lastenhoitoon nykyistä tasaisemmin. Tärkeää on myös työn joustavoittaminen siten, että pienten lasten molemmat vanhemmat voivat tarvittaessa tehdä osa-aikaista työviikkoa.