Insinööri-lehti työmarkkinat

Akava odottaa työriitalain jatkovalmistelua

Akava haluaa, että työehtosopimusten soveltamista koskevat riidat saadaan ratkaistua ennen kuin ne ehtivät kehittyä työtaisteluiksi.

Työministeri Tuula Haatainen asetti helmikuussa Minna Etu-Seppälän ja Simo Zittingin selvityshenkilöiksi työehtosopimuksiin liittyvistä rajariitojen ratkaisumekanismeista ja sovittelujärjestelmän toimivuudesta. Selvityshenkilöt esittävät sovittelujärjestelmän ja työriitalain uudistamista tänään julkaistussa selvityksessä.

Akava odottaa, että selvitystyön tuloksena aloitetaan kolmikantainen valmistelu sekä sovittelujärjestelmän ja työriitalain uudistaminen.

Rajariidat koskevat sitä, mitä työehtosopimusta työnantajan teettämään työhön pitää soveltaa. Selvitystyön tuli kohdistua lisäksi työriitojen sovittelujärjestelmään erityisesti työehtosopimusten rajariitatilanteissa.

– Työehtosopimusten rajariitatilanteet ovat valitettava ilmiö työmarkkinoilla. Niiden ennaltaehkäisemiseksi tai ratkaisemiseksi ei ole laissa säännöksiä eikä yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Rajariidat kuitenkin uhkaavat lisääntyä, kun sopimusjärjestelmä osin hajautuu ja työelämä muuttuu nopeasti. On tärkeää, että menettelytapoja ja lainsäädäntöä kehitetään, sanoo Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto.

Uudistusehdotuksiin sisältyvät vapaaehtoinen sovittelu ja harkinta-aika, jolloin työtaistelutoimia ei saa aloittaa. Tarkoitus on myös kehittää järjestelmää nykyistä ennakoivammaksi, jolloin riidat eivät etenisi työtaisteluiksi.

Kuva: Stocksnapper/Mostphotos