Insinööri-lehti työelämä

Akava: Lainsäädäntömuutokset vähentäisivät työuupumusta

Akava ehdottaa useita lainsäädäntömuutoksia ja työterveyshuollon palvelujen laajentamista työkyvyn ja mielenterveyden edistämiseksi.

Sairauspäivärahaa maksettiin Kelan tietojen mukaan mielenterveyden häiriön takia noin 84 000 henkilölle vuonna 2020. Mielenterveysongelmien aiheuttamat kustannukset ovat OECD:n arvion mukaan yhteiskunnallemme noin 11 miljardia vuodessa.

Ongelman laajuuden takia Akava haluaa vähentää ongelmaa lainsäädäntömuutosten avulla.

– Työterveyshuoltolakiin pitää säätää ennakoivista työterveystarkastuksista, joissa määräajoin kartoitetaan fyysisiä ja psykososiaalisia työkykyriskejä. Henkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukeminen on sisällytettävä lakisääteiseen työterveyspalveluun, Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto sanoo.

Työterveyshuollon kautta pitäisi Murron mukaan päästä lyhyeen psykoterapiaan. Oikeus työterveyteen pitää olla työajalla, minkä ansiosta hoitoon pääsee nopeasti eikä ongelma pitkity. Järjestelyn avulla helpotetaan lisäksi osatyökykyisten työllistymistä.

Akava Works -kyselyn tulokset osoittavat, että akavalaisista hieman alle 80 prosenttia palautuu työstään työviikon jälkeen hyvin tai melko hyvin ja reilu 20 prosenttia huonosti tai melko huonosti. Noin 30 prosenttia akavalaisista palautuu työstä huonosti tai melko huonosti työpäivän tai työvuoron jälkeen.

– Viikoittaiset uni-, muisti- ja keskittymisvaikeudet ovat yleisempiä niillä, jotka kokevat työssään paljon psykososiaalista kuormitusta, tutkija Joonas Miettinen sanoo.

Akava Works selvitti akavalaisten työkykyä, psyykkisen oireilun yleisyyttä ja työn psykososiaalista kuormitusta kyselyllä keväällä 2021. Kyselyaineistossa on 972 akavalaista palkansaajaa ja 1 001 muuta kuin akavalaista palkansaajaa.

Kuva: Anna Derzhina /Mostphotos